Klimasats-prosjekt

Elektrifisering og utvidelse av kollektivnettet

Prosjektnavn: Elektrifisering og utvidelse av kollektivnettet
Fylke: Agder (N)
Søker: Mandal kommune
Tilskudd: 90 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Forprosjekt, Utslippsfri kollektivtransport