Klimasats-prosjekt

Etablering av ladeinfrastruktur

Prosjektnavn: Etablering av ladeinfrastruktur
Fylke: Viken (N)
Søker: Aurskog-Høland kommune
Tilskudd: 80 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler