Klimasats-prosjekt

Flishoggar ved Stend vidaregåande skule

Prosjektnavn: Flishoggar ved Stend vidaregåande skule
Fylke: Vestland (N)
Søker: Hordaland fylkeskommune/Stend vidaregåande skule
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Energi, Landbruk og skog