Klimasats-prosjekt

Forberede bruk av elbusser i Tromsø

Prosjektnavn: Forberede bruk av elbusser i Tromsø
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Troms fylkeskommune
Tilskudd: 4 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport