Klimasats-prosjekt

Forberede bruk av elbusser i Tromsø

Prosjektnavn: Forberede bruk av elbusser i Tromsø
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 4 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport