Klimasats-prosjekt

Forprosjekt kretsløpsjordbruk i Modum

Prosjektnavn: Forprosjekt kretsløpsjordbruk i Modum
Fylke: Viken (N)
Søker: Modum kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog