Klimasats-prosjekt

Forprosjekt utnyttelse av overskuddsvarme fra Hydro

Prosjektnavn: Forprosjekt utnyttelse av overskuddsvarme fra Hydro
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Holmestrand kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Energi