Klimasats-prosjekt

Forprosjekt – utnyttelse av overskuddsvarme fra Hy

Prosjektnavn: Forprosjekt – utnyttelse av overskuddsvarme fra Hy
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Holmestrand kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Energi