Klimasats-prosjekt

Forprosjekt energistasjon Trondheim

Prosjektnavn: Forprosjekt energistasjon Trondheim
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trondheim kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Energistasjon, Forprosjekt, Hydrogen