Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimasatsing i kystfiskehavner

Prosjektnavn: Forprosjekt klimasatsing i kystfiskehavner
Fylke: Nordland (N)
Søker: Flakstad kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Forprosjekt, Samarbeid med næringslivet, Sjøtransport