Klimasats-prosjekt

Forprosjekt nye energistasjoner

Prosjektnavn: Forprosjekt nye energistasjoner
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Energistasjon, Forprosjekt, Hydrogen