Klimasats-prosjekt

FutureBike

Prosjektnavn: FutureBike
Fylke: Oslo (N)
Søker: FUTUREBUILT
Tilskudd: 190 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Sykkel