Klimasats-prosjekt

Fyllestasjon for biogass i Drammen.

Prosjektnavn: Fyllestasjon for biogass i Drammen.
Fylke: Viken (N)
Søker: Buskerud fylkeskommune
Tilskudd: 1 800 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Maskiner og kjøretøy