Klimasats-prosjekt

Grønnere bybaneutbygging

Prosjektnavn: Grønnere bybaneutbygging
Fylke: Vestland (N)
Søker: Bybanen Utbygging - Hordaland fylkeskommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Anskaffelser