Klimasats-prosjekt

Haram kommune - miljøvennlig transport

Prosjektnavn: Haram kommune - miljøvennlig transport
Fylke: Møre og Romsdal
Søker: Haram kommune
Tilskudd: 160 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler