Klimasats-prosjekt

Interkommunalt Nettverk – Regional ladeplan og lad

Prosjektnavn: Interkommunalt Nettverk – Regional ladeplan og lad
Fylke: Rogaland
Søker: Arne Aamodt
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade annet, Nettverk