Klimasats-prosjekt

Kaupanger Næringspark for mjuke trafikkantar

Prosjektnavn: Kaupanger Næringspark for mjuke trafikkantar
Fylke: Vestland
Søker: Sogndal kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Sykkel