Klimasats-prosjekt

KI(c)K – Klimavennlige Innlandskommuner

Prosjektnavn: KI(c)K – Klimavennlige Innlandskommuner
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Opplandfylkeskommune
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Nettverk