Klimasats-prosjekt

Kjøp av avfallsdunkar i fornybar plast

Prosjektnavn: Kjøp av avfallsdunkar i fornybar plast
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Sandøy kommune
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Avfall og deponi, Anskaffelser