Klimasats-prosjekt

Klimagassreduksjon fra gamle avfallsdeponi

Prosjektnavn: Klimagassreduksjon fra gamle avfallsdeponi
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Sandnes kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Avfall og deponi, Biogass, Forprosjekt