Klimasats-prosjekt

Klimakonsept for flyktningeboliger

Prosjektnavn: Klimakonsept for flyktningeboliger
Fylke: Viken (N)
Søker: Aurskog-Høland kommune
Tilskudd: 1 265 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygg