Klimasats-prosjekt

Klimakurs Agder 2016/2017

Prosjektnavn: Klimakurs Agder 2016/2017
Fylke: Agder (N)
Søker: Aust-Agder fylkeskommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Holdning og undervisning