Klimasats-prosjekt

Klimanøytral grønn fjernvarme

Prosjektnavn: Klimanøytral grønn fjernvarme
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Stavanger kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Energi, Forprosjekt