Klimasats-prosjekt

Klimapåverknad - gjødsling i dal- og fjellbygd

Prosjektnavn: Klimapåverknad - gjødsling i dal- og fjellbygd
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Øystre Slidre kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog