Klimasats-prosjekt

Klimapositiv reiselivsutbygging i Kvitfjell-Varden

Prosjektnavn: Klimapositiv reiselivsutbygging i Kvitfjell-Varden
Fylke: Innlandet
Søker: Ringebu kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt