Klimasats-prosjekt

Klimavenlege omsorgsbustader i Eid kommune

Prosjektnavn: Klimavenlege omsorgsbustader i Eid kommune
Fylke: Vestland (N)
Søker: Eid kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygg