Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport 16/4786

Prosjektnavn: Klimavennlig transport 16/4786
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Hamar kommune
Tilskudd: 1 088 400
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler