Klimasats-prosjekt

Klimavennlige menyer i kommunal matservering

Prosjektnavn: Klimavennlige menyer i kommunal matservering
Fylke: Viken (N)
Søker: Fredrikstad kommune
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Mat

Fredrikstad kommune skal redusere klimagassutslipp ved å velge klimavennlige matvarer.

Kommunen skal først karlegge klimafotavtrykket knyttet til innkjøp av mat og deretter lage menyer som både er klimavennlige og som gir et godt sammensatt næringsinnhold.

Relevante lenker