Klimasats-prosjekt

Klimavennlige menyer i kommunal matservering

Prosjektnavn: Klimavennlige menyer i kommunal matservering
Fylke: Viken (N)
Søker: Fredrikstad kommune
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Mat