Klimasats-prosjekt

Klimavirkninger av ei Bypakke for Arendalsregionen

Prosjektnavn: Klimavirkninger av ei Bypakke for Arendalsregionen
Fylke: Agder (N)
Søker: Aust-Agder fylkeskommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Klimabudsjett og –ledelse, Transportplanlegging