Klimasats-prosjekt

Kollektivknutepunkt Mysen

Prosjektnavn: Kollektivknutepunkt Mysen
Fylke: Viken (N)
Søker: Eidsberg kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Transportplanlegging