Klimasats-prosjekt

KomByggTre

Prosjektnavn: KomByggTre
Fylke: Vestland
Søker: Fylkesmannen i Hordaland
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygg, Nettverk