Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for biler til kommunal drift

Prosjektnavn: Ladepunkt for biler til kommunal drift
Fylke: Viken
Søker: Frogn kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler