Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner for kommunale el-biler

Prosjektnavn: Ladestasjoner for kommunale el-biler
Fylke: Viken (N)
Søker: Drammen kommune
Tilskudd: 750 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler