Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner i Vestnes kommune

Prosjektnavn: Ladestasjoner i Vestnes kommune
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: VESTNES KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Lade tjenestebiler