Klimasats-prosjekt

Lokal produksjon og anvendelse av biokull

Prosjektnavn: Lokal produksjon og anvendelse av biokull
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Stavanger kommune
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Landbruk og skog