Klimasats-prosjekt

Merkostnader til prosjektering av massivtre-bygg

Prosjektnavn: Merkostnader til prosjektering av massivtre-bygg
Fylke: Viken (N)
Søker: Østfold fylkeskommune
Tilskudd: 3 750 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygg