Klimasats-prosjekt

Mobilitetstrategi - miljøvennlige reiser i Østfold

Prosjektnavn: Mobilitetstrategi - miljøvennlige reiser i Østfold
Fylke: Viken
Søker: Østfold fylkeskommune
Tilskudd: 750 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Reisevaner