Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie for EL-produksjon fra solceller i

Prosjektnavn: Mulighetsstudie for EL-produksjon fra solceller i
Fylke: Nordland (N)
Søker: Bodø kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Energi, Forprosjekt