Klimasats-prosjekt

Ny grunnskole - lokalsamfunnets miljøleder

Prosjektnavn: Ny grunnskole - lokalsamfunnets miljøleder
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Sauherad kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt