Klimasats-prosjekt

Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og areal- og transportplanlegging

Prosjektnavn: Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og areal- og transportplanlegging
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Gran kommune
Tilskudd: 715 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging