Klimasats-prosjekt

Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og ATP

Prosjektnavn: Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og ATP
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Gran kommune
Tilskudd: 715 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging