Klimasats-prosjekt

Prøvekjøre el-sykkel for ungdom

Prosjektnavn: Prøvekjøre el-sykkel for ungdom
Fylke: Vestland (N)
Søker: Bergen kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel