Klimasats-prosjekt

Regionalplan for Jæren reduserer klimautslipp

Prosjektnavn: Regionalplan for Jæren reduserer klimautslipp
Fylke: Rogaland
Søker: Rogaland fylkeskommune
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging