Klimasats-prosjekt

samarbeid i industrisymbiose

Prosjektnavn: samarbeid i industrisymbiose
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Lenvik kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Biogass, Energi