Klimasats-prosjekt

SMART CITY LIVE - fullskala bylaboratorium.

Prosjektnavn: SMART CITY LIVE - fullskala bylaboratorium.
Fylke: Rogaland
Søker: Stavanger kommune
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner