Klimasats-prosjekt

Støtte til merkostnader ved innkjøp av elsykler

Prosjektnavn: Støtte til merkostnader ved innkjøp av elsykler
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
Tilskudd: 1 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Elsykkel, Anskaffelser