Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel - SON

Prosjektnavn: Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel - SON
Fylke: Viken
Søker: Vestby kommune
Tilskudd: 800 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Sykkel