Klimasats-prosjekt

Sykkelhotell på Kolbotn stasjon

Prosjektnavn: Sykkelhotell på Kolbotn stasjon
Fylke: Viken (N)
Søker: Oppegård kommune
Tilskudd: 750 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Sykkel