Klimasats-prosjekt

Teknisk miljøkompetanse i administrasjonen

Prosjektnavn: Teknisk miljøkompetanse i administrasjonen
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Anskaffelser, Sjøtransport, Utslippsfri kollektivtransport