Klimasats-prosjekt

Utnyttelse av deponi- og biogass til fjernvarme

Prosjektnavn: Utnyttelse av deponi- og biogass til fjernvarme
Fylke: Viken (N)
Søker: Lørenskog kommune
Tilskudd: 2 600 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Avfall og deponi, Biogass, Energi