Klimasats-prosjekt

Utviklingsprosjekt: mikroenergisystem på Furuset

Prosjektnavn: Utviklingsprosjekt: mikroenergisystem på Furuset
Fylke: Oslo (N)
Søker: Klimaetaten
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Type tiltak: Arealplanlegging, Energi