Klimasats-prosjekt

Fire konkurranser om klimavennlige bygg

Prosjektnavn: Fire konkurranser om klimavennlige bygg
Fylke: Oslo (N)
Søker: FUTUREBUILT
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt