Klimasats-prosjekt

Fire ladepunkt til bruk for kommunale elkjøretøy

Prosjektnavn: Fire ladepunkt til bruk for kommunale elkjøretøy
Fylke: Viken (N)
Søker: Frogn kommune, enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk
Tilskudd: 63 300
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler